2 ngày tại Uông Bí

2 ngày tại Uông Bí
 • Từ ngày 06/03/2019
 • Số ngày 2 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 11 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 6 địa điểm
 • 07:00
  Yen Thanh Hotel Miễn phí

  Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

 • 09:15

  Xã Thượng Yên Công, Thành phố Uông Bí, Uông bí

 • 11:24

  Xã Thượng Yên Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

 • 13:49

  Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Uông bí

 • 15:49
  Tokyolife Uông Bí 300.000 đ

  Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

 • 17:50
  Emotion bar Miễn phí

  Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Ngày 2 5 địa điểm
 • 07:00
  Quán Hùng Dung 50.000 đ

  Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

 • 09:01
  Bibomart Uông Bí Miễn phí

  Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

 • 11:02

  Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

 • 13:14
  Chùa Ba Vàng Miễn phí

  Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

 • 15:33

  Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.