Chợ cảnh Uông Bí

Chợ cảnh Uông Bí
 • Từ ngày 20/03/2019
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 3 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 3 địa điểm
 • 07:00
  Quán Hùng Dung 50.000 đ

  Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

 • 08:00

  Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

 • 12:05

  Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.