• Cao thiên đông

  Giá bán: 130.000 đ
 • Mắm sá sùng Cái Rồng

  Giá bán: 175.000 đ
 • Sá sùng

  Giá bán: 5.000.000 đ
 • Chả hải sản

  Giá bán: 110.000 đ
 • Mật ong

  Giá bán: 150.000 đ
 • Dầu xoa bóp Trầu tiên Yên Tử

  Giá bán: 35.000 đ
 • Rượu mơ Yên Tử

  Giá bán: 70.000 đ
 • Bề bề bóc nõn

  Giá bán: 300.000 đ
 • Cơ trai

  Giá bán: 400.000 đ
 • Cao lạc tiên

  Giá bán: 200.000 đ
 • Ruốc trai, ruốc hàu

 • Khâu nhục

 • Cá thu héo

  Giá bán: 300.000 đ
 • Mực khô (nhỡ)

  Giá bán: 850.000 đ
 • Dầu ép lạc

  Giá bán: 110.000 đ
 • Chả mực

  Giá bán: 440.000 đ
Trải nghiệm trên app
 • android-img
 • ios-img