Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Chùa Ba Vàng

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Thung lũng hoa Yên Tử

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Điểm du lịch sinh thái Hồ Yên Trung

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00