Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Yen Thanh Hotel

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Thung lũng hoa Yên Tử

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Mạnh Cường

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Tokyolife Uông Bí

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Emotion bar

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
Ngày 2
 • Quán Hùng Dung

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 11:00
 • Bibomart Uông Bí

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Seven Uomo Uông Bí

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Chùa Ba Vàng

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Điểm du lịch sinh thái Hồ Yên Trung

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00