Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Quán Hùng Dung

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 11:00
 • Chợ Cảnh Uông Bí

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Nhà hàng Thành Ngọc

  Mở cửa: 10:00
  Đóng cửa: 23:00