Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa Phổ Am

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Thung lũng hoa Yên Tử

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Mạnh Cường

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59