Nhà vệ sinh công cộng

Quảng trường 25/2 phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 02033854228

Chi tiết