Vincom+ Uông Bí

Khu đô thị Yên Thanh, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0902 150 138

Siêu thị Ba Sao

Tổ 19b, khu 6, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0977 663 996

Trung tâm giới thiệu và bày bán sản phẩm OCOP

Số 540, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3567 235

Chi tiết

Cửa hàng OCOP (xã Thượng Yên Công)

Dốc Hạ Kiệu, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Chi tiết