Cửa hàng xăng dầu số 16 - Trưng Vương

Tổ 39, khu 7, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3850 016

Cửa hàng xăng dầu Quân đội khu 3 - Nam Khê

Tổ 3, khu Nam Trung, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Cây xăng Phúc Xuyên

Đường Trần Nhân Tông, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0916 147 184

Cửa hàng xăng dầu số 61 - Quang Trung

Tổ 38, khu 10, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3854 671

Cửa hàng xăng dầu số 17 - Cầu Sến

Đường Trần Nhân Tông, tổ 33 Khu Cầu Sến, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí

Số điện thoại: 0203 3854 407

Cây xăng Phương Nam

Quốc lộ 10, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0973 918 116