Cửa hàng xăng dầu số 16 - Trưng Vương -

Tổ 39, khu 7, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Đt: 0203 3850 016

Cửa hàng xăng dầu Quân đội khu 3 - Nam Khê -

Tổ 3, khu Nam Trung, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Đt: 0

Cây xăng Phúc Xuyên -

Đường Trần Nhân Tông, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Đt: 0916 147 184

Cửa hàng xăng dầu số 61 - Quang Trung -

Tổ 38, khu 10, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Đt: 0203 3854 671

Cửa hàng xăng dầu số 17 - Cầu Sến -

Đường Trần Nhân Tông, tổ 33 Khu Cầu Sến, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí

Đt: 0203 3854 407

Cây xăng Phương Nam -

Quốc lộ 10, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Đt: 0973 918 116