Công an thành phố

Tổ 1, khu Hiệp An 2, phường Phương Nam, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3854 203

Công an phường Thanh Sơn

Tổ 1, khu 4, phường Thanh Sơn, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3854 479

Công an xã Điền Công

Thôn 2, xã Điền Công, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3665 838

Công an phường Phương Nam

Tổ 1, khu Bạch Đằng 1, phường Phương Nam, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3855 180

Công an xã Thượng Yên Công

Thôn Năm Mẫu 2, xã Thượng Yên Công, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3661 503

Công an phường Quang Trung

Tổ 30, khu 8, phường Quang Trung, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3854 266

Công an phường Yên Thanh

Tổ 16, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3856 568

Công an phường Bắc Sơn

Tổ 7, khu 3, phường Bắc Sơn, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3854 251

Công an phường Vàng Danh

Tổ 7, khu 4, phường Vàng Danh, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3853 132

Công an phường Phương Đông

Tổ 4, khu Tân Lập, phường Phương Đông, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3667 207

Công an phường Nam Khê

Tổ 10, khu Nam Trung, phường Nam Khê, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3856 646