Trạm y tế xã Điền Công

Xóm 1, Xã Điền Công, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3661 418

Trạm y tế phường Trưng Vương

Số 204 Bạch Đằng, Phường Trưng Vương, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3852 529

Trạm y tế phường Vàng Danh

Khu 4, phường Vàng Danh, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3853 774

Trạm y tế phường Phương Đông

Khu Tân Lập, phường Phương Đông, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3667 322

Trạm y tế xã Thượng Yên Công

Thôn Năm Mẫu 2, xã Thượng Yên Công, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3663 745

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

Đường Tuệ Tĩnh, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3854 037

Trạm y tế phường Quang Trung

Đường Trần Quốc Toản, tổ 28, khu 8, phường Quang Trung, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3661 518

Trạm y tế phường Thanh Sơn

Tổ 5, khu 2, Phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3661 520

Trạm y tế phường Bắc Sơn

Tổ 7, khu 3, phường Bắc Sơn, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3662 822

Trung tâm y tế thành phố Uông Bí

Đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3854 452

Trạm y tế phường Phương Nam

Khu Bạch Đằng, phường Phương Nam, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3856 029

Trạm y tế phường Yên Thanh

Tổ 17, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3662 228

Trạm y tế phường Nam Khê

Tổ 2, khu Tre Mai, Phường Nam Khê, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 3850 100