UBND tỉnh đồng ý chủ trương lập hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch cấp Quốc gia Yên Tử, thành phố Uông Bí

10/10/2019 1193 0

Ngày 8-10, UBND tỉnh có Văn bản số 7252/UBND-DL2 gửi các Sở, ngành và UBND thành phố Uông Bí về việc đồng ý chủ trương lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu du lịch cấp Quốc gia Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND thành phố Uông Bí chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng Hồ sơ theo quy định. Giao Sở Du lịch chủ trì hướng dẫn UBND thành phố Uông Bí về trình tự xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch Quốc gia; hỗ trợ UBND thành phố Uông Bí làm việc với các cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hoàn thiện hồ sơ; Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức rà soát, thẩm định hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, phê duyệt.

Chùa Đồng thuộc Khu di tích Yên Tử

Như vậy, nếu Hồ sơ được thông qua, Khu du lịch cấp Quốc gia Yên Tử sẽ là Khu du lịch thứ hai của tỉnh Quảng Ninh được công nhận, sau Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ, Móng Cái.

 

Theo quangninh.gov.vn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu