Thông báo Danh sách khách sạn, cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch quý III năm 2019

10/10/2019 1130 0

Danh sách khách sạn xếp hạng 1 sao, 2 sao và cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố quý III năm 2019 theo Thông báo số 1791/TB-SDL ngày 07/10/2019 của Sở Du lịch:

1. Danh sách khách sạn xếp hạng 2 sao:

 

2. Danh sách khách sạn xếp hạng 1 sao:

 

3. Danh sách cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch:

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu