Ấn tượng Yên Tử

06/11/2019 2093 0

Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, nơi khởi nguồn của Phật giáo Việt Nam đã và đang phát huy được nhiều giá trị, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh và ngành du lịch của Việt Nam.

Theo QTVTUBE

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu