Khách sạnKhánh Ly

Số 640 Trần Nhân Tông, p Thanh Sơn Thành phố Uông Bí,
uongbimail@gmail.com
0203 3665 599

Dịch vụ

Mô tả

Khách sạn 1 sao

Những điểm lân cận

Bản đồ