Nhà nghỉ Bến Dừa

Tổ 31, Khu 9, Thành phố Uông Bí,
uongbimail@gmail.com
0912 268 188

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ Bến Dừa

Những điểm lân cận

Bản đồ