Nhà nghỉ Ánh Tuyết

Tổ 43, Khu 12, Thành phố Uông Bí,
uongbimail@gmail.com
01263 479 188

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ Ánh Tuyết

Những điểm lân cận

Bản đồ