Nhà nghỉ 27/7

Tổ 20, khu 3, Phường Trưng Vương, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
uongbimail@gmail.com
0203 3854 509
Số lượt xem: 0

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ 27/7

Những điểm lân cận

Bản đồ