Yên Tử gia tăng sức hút bốn mùa

794 0

Yên Tử với lợi thế tổng hòa các giá trị văn hóa tâm linh, lịch sử và thiên nhiên trong cùng một điểm đến nên khá thuận lợi để phát triển du lịch bốn mùa.

Nguồn: QTV1

Bản đồ

Lịch trình mẫu