Vùng đất Uông Bí còn lưu giữ khá nhiều Di tích lịch sử văn hóa, danh thắng gắn liền với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của Dân tộc. Trên địa bàn hiện có 29 di tích, trong đó có 02 di tích xếp hạng cấp Quốc gia, Quốc gia đặc biệt, 05 di tích xếp hạng cấp tỉnh22 di tích có trong danh mục được kiểm kê phân loại.

Chùa Đồng thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử.

                                                                

Di tích ghi dấu sự kiện Bác Hồ về thăm Uông Bí năm 1965.  

Sự đa dạng trong các loại hình di sản văn hóa phi vật thể cũng là điểm thu hút du khách khi đến với Uông Bí.

Hàng năm, các lễ hội mang màu sắc của Phật giáo như Hội xuân Yên Tử, Hội chùa Ba Vàng hoà đồng với các Lễ hội mang tín ngưỡng dân gian đầu xuân đậm nét văn hoá làng quê Việt Nam như lễ hội Đình Lạc Thanh; lễ hội Đền Hang Son; lễ hội Đình Đền Công... tạo nên những giá trị văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc.

                   

Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử hút khách du lịch.