• From date 06/03/2019
 • Days 2 Days
 • Total travel distance km
 • Places 11 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 6 places
 • 07:00
  Yen Thanh Hotel Free

  Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

 • 09:15
  Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử 40,000 đ

  Xã Thượng Yên Công, Thành phố Uông Bí, UONG BI

 • 11:24
  Valley of Yen Tu flower Free

  Xã Thượng Yên Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

 • 13:49
  Manh Cuong Restaurant Free

  Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, UONG BI

 • 15:49
  Tokyolife 300,000 đ

  Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

 • 17:50
  Emotion bar Free

  Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Day 2 5 places
 • 07:00
  Quan Hung Dung 50,000 đ

  Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

 • 09:01
  Bibomart Uong Bi Free

  Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

 • 11:02
  Seven Uomo 300,000 đ

  Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

 • 13:14
  Ba Vang Pagoda Free

  Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

 • 15:33
  Yen Trung Lake Free

  Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.