• From date 06/03/2019
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 4 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 4 places
 • 07:00
  Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử 40,000 đ

  Xã Thượng Yên Công, Thành phố Uông Bí, UONG BI

 • 07:25
  Pho Am Pagoda Free

  Phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

 • 09:54
  Valley of Yen Tu flower Free

  Xã Thượng Yên Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

 • 12:19
  Manh Cuong Restaurant Free

  Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, UONG BI

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.