• Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử

  Xã Thượng Yên Công, Thành phố Uông Bí, UONG BI
  Xã Thượng Yên Công, Thành phố Uông Bí, UONG BI

  Đến với Yên Tử, du khách được tìm hiểu lịch sử hệ thống di tích gồm 10 ngôi chùa, hàng trăm Am tháp, hàng ngàn di vật, cổ ...

 • Ba Vang Pagoda

  Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
  Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

  Ba Vang pagoda festival started from January 8th (lunar calendar) every year. The main festival day is also the birthday of the first monk of the pagoda - ...

 • Lac Thanh communal house, pagoda, temple

  Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
  Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

  Bordering on the center of the city, Lac Thanh communal house is located between Lac Thanh and Yen Thanh wards. The communal house worships 12 Thanh Hoang, in ...

 • Den Cong Temple

  Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
  Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

  Temple temple in the area of Dien Cong commune, 7km from the city center to the south, the historic Bach Dang river. With a convenient transportation system, visitors ...

 • Pho Am Pagoda

  Phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
  Phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

  Pho Am Pagoda is located in Bac Son ward, 4 km from the city center. The pagoda was built at the foot of Duat Van mountain at the ...

 • Hang Son Temple and Pagoda

  Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
  Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

  Temple opening ceremony and Hang Son pagoda are held on January 6 every year. Coming to Hang Son - Phuong Nam Ward, visitors learn about history, visit beautiful ...

 • Yen Trung Lake

  Phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
  Phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

  Yen Trung Lake is 6km from the City Center, 10km from the foot of Yen Tu Mountain (Good Oan Pagoda), which is a very attractive destination for tourists ...

 • Yen Trung Lake flower park

  Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
  Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

  Located next to Yen Trung Lake eco-tourism site, right on the road connecting Yen Tu, Yen Trung Lake flower park is a new, attractive destination, an ideal check-in ...

 • Valley of Yen Tu flower

  Thôn Khe Sú 1, Xã Thượng Yên Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
  Thôn Khe Sú 1, Xã Thượng Yên Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

  Yen Tu flower valley is an attractive destination for tourists with 20 kinds of brilliant flowers such as: oatmeal, marigold, scallop, jade, triangular circuit ... planted alternately to ...

 • Lung Xanh eco-tourism site

  Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
  Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

  Ba Vang ecology. Green Forest has a clear blue stream that originates from the middle of Ba Vang mountain, winding, winding around the canyons with three beautiful cascades. ...

 • Uong Bi Landscape Market

  Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
  Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

  Uong Bi Landscape Market is the first pet market in the province, with the old Vietnamese market style operating under the model of service and tourism trade and ...

 • Chợ Trung tâm Uông Bí

  Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
  Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

  Là chợ loại I của tỉnh, Chợ Trung tâm Uông Bí luôn là một địa điểm thu hút đông đảo tiểu thương và người dân đến trao đổi, ...