• Louvre Karaoke

  Khu đô thị Công Thành Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
  Khu đô thị Công Thành Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
 • Bar Paradise

  Số 63 đường Trần Nhân Tông Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
  Số 63 đường Trần Nhân Tông Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
 • Emotion bar

  Số 295 đường Trần Nhân Tông Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
  Số 295 đường Trần Nhân Tông Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
 • Sky Bar

  phố Xuân Diệu Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
  phố Xuân Diệu Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

  Dự án Trung tâm dịch vụ - thương mại - văn hóa - thể thao thành phố Uông Bí được khởi công xây dựng từ năm 2015. Đây ...

 • Children's play area City

  Phố Nguyễn Du, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
  Phố Nguyễn Du, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

  The place of living and playing of children with attractive games

 • Duc Phu Center

  Phố Xuân Diệu Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
  Phố Xuân Diệu Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

  Coming here, you not only have fun and entertainment but also enjoy the cool and airy green right on the banks of Song Sinh Lake. Some entertainment in ...