Chợ Trung tâm Uông Bí

Quang Trung, Uong Bi, Quang Ninh Thành phố Uông Bí,
doanhnghiepub@gmail.com

Service

Description

     Là chợ loại I của tỉnh, Chợ Trung tâm Uông Bí luôn là một địa điểm thu hút đông đảo tiểu thương và người dân đến trao đổi, mua bán hàng hoá. Chợ được xây dựng từ năm 1990, quá trình hoạt động đạt hiệu quả khá tốt, quy mô được mở rộng liên tục để đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn.

Near by

Map