Tung Lam Restaurant on stilts

Khu di tích danh thắng Yên Tử, Xã Thượng Yên Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
hotrocong.DLUB@gmail.com
0987 951 568

Service

Description

The restaurant serves Vietnamese cuisine, vegetarian dishes, and a national orchestra for guests

Near by

Map