Khanh Ly Hotel

So 640 Tran Nhan Tong, p Thanh Son Thành phố Uông Bí,
uongbimail@gmail.com
0203 3665 599

Service

Description

Hotel 1 star

Near by

Map