Thai Huyen Hotel

Nga tu Nam Mau, Thành phố Uông Bí,
nhahangthaihuyen@gmail.com
0915 655 131

Service

Description

Khách sạn - Nhà hàng Thái Huyền

Near by

Map