Spring color Mai yellow Yen Tu

134 0

When the apricot flowers bloom, it is also the time when Yen Tu is wearing a new shirt with the brilliant yellow color of the golden elders blooming all over the mountains and forests. A beauty that was so bright and radiant, so beautiful that it was heartbreaking.
Mai vàng Yên Tử là loài hoa quý đặc hữu của Danh sơn Yên Tử, tương truyền là loài hoa do chính Phật Hoàng Trần Nhân Tôngtừng trồng trên non thiêng. Hoa thường nở muộn vào cuối xuân, đợi khi xuân “chín” mới bung tỏa sắc hương, mùi thơm dịu nhẹ, thanh khiết.
Yen Tu Golden Plum is endemic flower species of Danh Son Yen Tu, it is said to be the flower planted by Buddha Hoang Tran Nhan Tong himself. Flowers often bloom late in the late spring, wait until the spring is "ripe" to release its fragrance.
Tháng 2 âm lịch là thời điểm hoa mai vàng nở rộ và thường kéo dài trong 1 tháng. Cành mai vươn ra đón nắng xuân, gió xuân, tô điểm thêm cho bức tranh xuân của đất trời chốn non thiêng Yên Tử.
The February lunar month is the time when yellow apricot flowers begin to bloom and usually lasts for 1 month.

Những cây mai vàng cổ thụ mọc trên núi Yên Tử có những nét đặc trưng riêng, hoa có 5 cánh, nở thành chùm, cánh hoa có màu vàng tươi và có mùi thơm dịu nhẹ, thanh khiết, được các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước đánh giá đây là một nguồn gen quý của Việt Nam cần nhân giống và bảo tồn

Yen Tu's golden apricot has its own characteristics: Young leaves are always green, flowers have 5 petals, bloom in clusters and have a gentle, pure fragrance, evaluated by domestic and foreign scientific researchers. is a precious genetic resource in Vietnam that needs propagation and conservation.
Mai vàng Yên Tử tập trung chủ yếu ở khu vực chùa Hoa Yên, chùa Một Mái, chùa Vân Tiêu, chùa Bảo Sái. Sinh trưởng trên đất Phật, bên những vách đá cheo leo mà vẫn có tuổi thọ hàng trăm năm, loài hoa này là một biểu tượng cho sự thanh cao, tinh thần bền bỉ, vượt lên khó khăn.
Born on the land of Buddha, with a lifespan of hundreds of years, the golden apricot is a symbol of nobility, enduring spirit, overcoming difficulties.
Vẻ đẹp của mai vàng đã được Phật Hoàng Trần Nhân Tông trân trọng ngợi ca trong bài thơ Tảo mai kỳ 1: “Năm cánh hoa tròn nhuỵ điểm vàng/ San hô vảy bạc vẻ tân trang/Cuối đông san sán cành khoe trắng/Một thoáng Xuân về đã rụng quang/ Móc ngọt chảy thơm tan giấc bướm/Trăng đêm loáng nước khát chim rừng/ Hằng Nga như biết hoa mai đẹp/Đâu tiếc cung Thiềm lạnh quế hương”.

The beauty of the golden apricot has been highly praised by Buddha Hoang Tran Nhan Tong in many poems such as Mai, Tao Mai 1, Tao Mai 2.
Mai vàng Yên Tử tập trung chủ yếu ở khu vực chùa Hoa Yên, chùa Một Mái, chùa Vân Tiêu, chùa Bảo Sái.
Yen Tu Golden Plum is concentrated mainly in the area of ​​Hoa Yen pagoda, Mot Mai pagoda, Van Tieu pagoda, Bao Sai pagoda, Golden waterfall, Silver waterfall ... Of which 20 old apricot trees have been recognized as Di Tree Vietnamese products.
Núi rừng Yên Tử phủ một màu vàng
Viewed from above, Yen Tu mountain forest is covered with a yellow "royal" of precious flowers.
Mai vàng Yên Tử tập trung chủ yếu ở khu vực chùa Hoa Yên, chùa Một Mái, chùa Vân Tiêu, chùa Bảo Sái. Sinh trưởng trên đất Phật, bên những vách đá cheo leo mà vẫn có tuổi thọ hàng trăm năm, loài hoa này là một biểu tượng cho sự thanh cao, tinh thần bền bỉ, vượt lên khó khăn
If you return to Yen Tu on the occasion of the golden apricot blossom, you will admire the sacred realm filled with apricot. A beautiful radiant and radiant beauty touches the mind of meditation.

 

Xuan Hoa - Viet Anh/baoquangninh.com.vn

Map

Sample Plan